EYE Amsterdam

| EYE Amsterdam

In opdracht van het EYE Filmmuseum in Amsterdam leverde MHB tien Panasonic Solid Shine laserprojectoren voor de expositie van William Kentridge – Ten Drawings for Projection.