De Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar

| De ondernemingsprijs van Fryslân!

De ondernemingsprijs van Fryslân blijft in Drachten! Op dinsdag 7 september jongstleden vond in Heerenveen de finale van de Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar 2021 plaats. Commissaris van de Koning Arno Brok overhandigde de prijs aan Pieter Kooi en Marco Banning van winnaar Kooi. De jury roemt het bedrijf omdat het lef heeft getoond om na drie jaar opnieuw deel te nemen en daarbij te laten zien dat de sterk groeiende onderneming zich verder heeft geprofessionaliseerd. Zoals de jury aangaf: van de ondernemer Pieter Kooi in 2018 nu naar de onderneming Kooi. Hiermee heeft Kooi de ijzersterke positie gecreëerd om de komende jaren de kansen op de internationale markt te pakken en vanuit Drachten de wereld te veroveren.
In opdracht van: Plus Nauta